top of page

Kampanjer gäller så länge de finns här

Screenshot 2024-02-13 at 12.20.09.png

Emaldo
Laddbox-batterilager-växelriktare
allt i ett

Pris efter grön teknik avdrag

76 604 kr

*förutsätter 2 ägare av fastigheten samt tillräckligt med skatteutrymme kvar

Screenshot 2024-02-13 at 12.20_edited.jpg
bottom of page