Tekniska specifiaktioner

  • Villa, Mansardtak

  • 32 x 315w monocrystalline-paneler

  • Fronius växelriktare

  • Husriktning: Ö & V

  • Beräknad effekt: 10,72kw

  • Leveranstid: 6 veckor

  • Kostnad: Ca 150,000-200,000 SEK

10,5kw solpaneler på sekelskiftesvilla

Huset är en sekelskiftesvilla med en masard tak konstruktion och ytskick i form av tegelpannor. Kundens önskemål var att producera så mycket EL som takets storlek möjliggorde och vi löste kundens behov genom att använda oss av Esdecs installtionssytem. Då husets tak är öst och västlig riktning föll valet på en Fronius växelriktare som moterats på fasaden och 315w solpaneler.